Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Kursbeskrivelse

Kurset er tredelt, og består av e-læring, individuell oppgave i bedrift og 2 dager med forelesning.

  • Del 1: e-læring.
    Innhold: Arbeidsmiljøloven og forskrifter, vernetjenesten, systematisk HMS-arbeid, HMS-gjennomgang/-revisjon, kartleggingsmetoder (HMS-/vernerunde, risikovurdering og avvik), fysisk arbeidsmiljø (inneklima, støy, vibrasjoner, kjemikalier).
  • Del 2: Individuell oppgave i bedrift.
    Kursdeltaker velger mellom ulike oppgaver som skal gjennomgås på kursdag 2.
  • Del 3: Kursdag 1 og 2.
    Innhold: Psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, sykefraværs- og IA-arbeid ved NAV og gjennomgang av individuelle oppgaver i bedrift.

Det er viktig at det settes av nok tid til e-læringen og gjennomføring av den individuelle oppgaven i bedriften. E-læringen og den individuelle oppgaven i bedrift må være gjennomført innen en uke før kursdag 1 og 2. På kursdag 1 og 2 legges det i stor grad opp til deltakermedvirkning.

Vi kan også holde grunnkurs internt for bedriften om ønskelig. Pris på forespørsel (minimum 10 deltakere).

Tid og sted
4. og 5. mai 2021
på Finnsnes
Varighet
Del 1: e-læring
Del 2: individuell oppgave i bedrift, 1 dag
Del 3: Kursdag 1 og 2, kl. 09.00-15.30
Ansvarlig
Torgeir Evensen og
Stian Evenstad
Pris pr deltaker
7200,- (kunder) / 8300,- (andre)
Påmeldingsfrist
20. april

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart på grunn av sykdom vil du kunne få delta på tilsvarende kurs på et senere tidspunkt, eller få refundert kursavgiften. Program sendes ut med bekreftelse på deltakelse.

Ved innsending av påmeldingsskjema samtykker du til at alle deltakere blir oppført på deltakerliste og at deres personopplysninger lagres for senere utstedelse av kursbevis etc.