AKAN

Bedriftshelse Nord kan yte bistand til å få på plass rutiner for å avdekke og gi hjelp til arbeidstakere med rusproblemer.

Bedriftshelse Nord er med i støttegruppe rundt arbeidstakere som har et rusproblem/avhegighetsproblem og får tilbud om et AKAN opplegg.

Et AKAN opplegg skal gå over minst 2 år. I hele denne perioden blir arbeidstakeren fulgt opp jevnlig. Arbeidstakeren kan få bistand til å få kontakt med andre hjelpeinstanser for eksempel lege, psykolog eller avrusningsklinikk.

www.akan.no

En rusmiddelpolicy, eller kjøreregler, skal beskrive virksomhetens holdning til rusmiddelbruk, og danner et godt fundament for rusforebyggende arbeid og ivaretakende bedriftskultur. Dette innebærer en beskrivelse av hvilke arbeidsrelaterte situasjoner alkoholbruk aksepteres, og hva som oppfattes som problematisk bruk av rusmidler i jobbsammenheng.

Pengespill og dataspill som får konsekvenser for arbeidssituasjonen anbefales også implementert i en slik policy.

Når problemer oppstår er det viktig at leder håndterer det umiddelbart. Her er noen tips til den første samtalen for å utrykke din bekymring: Den nødvendige samtalen.

Ansatte med rusproblemer bør få tilbud om individuelt tilpasset «Akan-opplegg»: Individuelt AKAN-avtale

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

    Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!