Ergonomi

Vurdering av enkeltarbeidstakeres arbeidsevne og helseplager

Dersom den ansatte har muskel- skjelettplager kan han/hun ta kontakt med bedriftshelsetjenesten selv. Fastlegen kan også henvise arbeidstakeren til oss. Arbeidstakeren får en time hos fysioterapeut og får vurdering og veiledning.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Fysioterapeuten/Ergoterapeuten kommer til arbeidsplassen og kan gi råd og veiledning både i forhold til utstyret som benyttes og i forhold til hensiktsmessig bruk av kroppen for å forebygge belastningsskader.

Målet er å forebygge og redusere muskel-skjelettlidelser pga arbeidsmiljøet.

Bedriftshelse Nord kan bistå med

  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Individuelle arbeidsplassvurderinger
  • Funksjonsvurdering relatert til aktuelle arbeidsoppgaver
  • Rådgiving i forhold til ergonomi, risikoforhold og ved innkjøp av utstyr
  • Bedriftsintern undervisning

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

    Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!