Helsefremmende arbeidsplasser

Bedriftshelse Nord kan bistå med å sette fokus på hva som kan bidra til en helsefremmende arbeidsplass.

Helsefremmende arbeidsplasser (jf.arbeidstilsynet.no og arbeidsmiljøloven § 1,1)

 • Et fungerende helse-, miljø- og sikkerhetssystem
 • Et helsefremmende perspektiv forankret i ledelsen
 • Rutiner og praksis for å vurdere helsekonsekvenser av ulike endringer i organisasjonen
 • Aktivt arbeid for å fremme inkludering og forebygge utstøting (IA)
 • Etablere verneorganisasjoner og partssamarbeid
 • Fokus på prosesser og langsiktighet
 • En organisasjon som stadig ønsker å utvikle seg og medarbeiderne sine gjennom faglig og personlig utvikling
 • Muligheter for reell medvirkning for alle
 • Ledelse som har relasjonelle ferdigheter, og er tydelige og som anerkjenner medarbeiderne sine
 • Arbeid og oppgaver som blir opplevde som meningsfylte, håndterbare og forståelige

Bistand til sykefraværsarbeid

Bedriftshelse Nord kan bistå med:

 • Veiledning til leder og arbeidstaker i forebygging av sykefravær
 • Å tilpasse arbeidet for den enkelte, og delta i oppfølging av sykefravær

Leder og/eller arbeidstaker kan henvende seg til Bedriftshelse Nord.

Noen bransjer er etter lov og forskrift pålagt å være tilknytte en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det betyr at leder i bedriften skal sørge for at bedriften inngår avtale om en en slik tjeneste. Dette gjelder eksempelvis bygge- og anleggsbransjen, produksjon av næringsmidler, hotell- og restaurantdrift osv.

Det stilles også krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenesten som leverandør og veileder til arbeidsgiver.

Mer info finner du på arbeidstilsynet.no.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

  Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!