HMS rutiner (IK)

Systematiske HMS-rutiner

Alle virksomheter skal ha et system for å følge opp og forbedre arbeidsmiljøet. Dette kalles “Systematiske HMS-rutiner”.

Virksomheten skal beskrive hva de gjør for å unngå sykdom og skade på ansatte og miljø, og hvordan de gjør det.

Bedriftshelse Nord AS har kompetanse til å utvikle et godt system for din bedrift.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!