Målrettet Helseundersøkelse

En del faktorer i arbeidslivet kan føre til helseskade. Med bakgrunn i dette stilles det i Forskrift om utførelse av arbeid krav i forhold til helseundersøkelse for de som arbeider med:

 • Støv
 • Farlige kjemikalier
 • Biologiske faktorer
 • Asbest
 • Støy
 • Mekaniske vibrasjoner
 • Ioniserende stråling
 • Kunstig optisk stråling
 • Avløp
 • Arbeid under vann, eller økt omgivende trykk
 • Helseskadelige forhold ved bergarbeid
 • Hovedsakelig nattarbeid

  Behovet for helseundersøkelse avklares gjennom risikovurdering. Dersom denne viser at arbeidstakeren kan bli eksponert på en slik måte at det kan føre til helseskade i henhold til bestemmelsene i nevnte forskrift skal det gjennomføres en målrettet helseundersøkelse.

  Målrettet helseundersøkelse gir en mulighet til å oppdage sykdom som følge av arbeidet på et tidlig tidspunkt.
  Målrettet helseundersøkelse gjennomføres som en samtale med lege eller sykepleier der yrkeshistorie med tidligere og nåværende eksponering kartlegges. I tillegg gjøres det medisinske undersøkelser ut fra aktuelle eksponeringer; for eksempel blodprøver, pusteprøve (spirometri) og hørselstest. Dersom det avdekkes arbeidsrelaterte helseskader henvises det videre til spesialist.

  Den enkelte får direkte tilbakemelding om evt. funn. I tillegg gis det en samlet, anonymisert rapport til bedriften med evt. forslag til endringer som kan lede til forbedringer i det forebyggende arbeidet.

  Har du spørsmål?

  ​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

  Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
  77 85 25 50

   Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!