Oppfølging av sykefravær

Ved behov kan for bistand til oppfølging av sykemeldte som dialogmøte og funksjonsvurderinger er det bare å ta kontakt med oss på 77852550.

Det samme gjelder når ansatte står i fare for å bli sykemeldt

I samarbeid med bedriften har vi oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Vi gir veiledning, og kan henvise til andre instanser i hjelpeapparatet.

Vi kan gjøre en vurdering av arbeidsevne og se på mulighet for omplassering for arbeidstakere med helseproblemer.

Inkluderende Arbeidsliv (IA) gir bedriftene mulighet for best mulig tilrettelegging og oppfølging av enkeltarbeidstakere ved å benytte seg av tilretteleggingstilskuddet fra NAV og ved å benytte bedriftshelsetjenestens fagpersonell.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

    Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!