Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Hvordan mennesker trives og kommuniserer med sine kollegaer, er svært avgjørende for om de utvikler belastningsplager eller ikke. Bedriftshelsetjenesten har kompetanse på metoder for å kartlegge og forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

 • Håndtering av konflikter på arbeidsplassen
 • Konflikter mellom mennesker er helt uunngåelig.
 • Dette kan være utgangspunkt for vekst og utvikling.

Hvis vi håndterer konflikter riktig vil det være positivt for arbeidsmiljøet. Hvis vi ikke håndterer konflikter vil de kunne vokse seg til uoverkommelige dimensjoner. Dette vil kunne føre til at arbeidstakere blir syke og faller ut av arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten har kompetanse på håndtering av konflikter til beste for arbeidsmiljøet.

​Ti råd for god sakshåndtering i krevende personalsaker

 1. Avklar type problem eller utfordring
 2. Avklar hva som er rett ledernivå for håndtering
 3. Planlegg framgangsmåten
 4. Avklar hvem som må og bør involveres og i hva (roller)
 5. Lag tydelige mål og hensikt i møteinnkallinger
 6. Sørg for god gjennomføring av møter
 7. Avklar tiltak
 8. Lag møtereferater
 9. Ivareta personvern (konfidensialitet og dokumenthåndtering)
 10. Sørg for god oppfølging og tydelig avslutning

Konflikthåndtering

Har du utfordringer på dette området kan du kontakte oss for råd og veiledning samt bistand fra en nøytral part.

Vi oppdateres oss på dette fagområdet hele tiden og vi ønsker i større grad fremover å bli brukt også på dette området.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
77 85 25 50

  Obs - Ikke send sensitive opplysninger gjennom kontaktskjema!