Våre kurs

Lovpålagt HMS kurs for ledere/arbeidsgivere

(Digitalt kurs/e-læring)

HMS kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Delvis digitalt, og datofestede kurs

Bestillingskurs